TR GroovemasterWRITE TO ME
Naturality NATURALITY
(Gladiators)1979 - LP - TR Groovemaster, #FL 1035
1979 - LP - Virgin, #FL 1035
  • Write To Me
Vital Selection VITAL SELECTION
(The Gladiators)
1981 - LP - Virgin, #
  • Write To Me
Gladiators By Bus GLADIATORS BY BUS
(Gladiators)
1982 - LP - Jam Rock, #JRLP 531
  • Write To Me
xxxxx DREADLOCKS THE TIME IS NOW
(Gladiators)
1990 - CD - Virgin, #CDFL 9001
  • Write To Me